Günümüzde yüksek rekabette öne geçme mücadelesi içinde olan şirketler için artık en önemli işlem konusu şirket birleşmeleri ve satın almaları olmaktadır.

Son 10 yıldır, şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısı  Türkiye’de süratle artarak şirket birleşme ve satın almalarını finans dünyasının nerdeyse en önemli konusu haline getirmiştir. Bunun en büyük sebebi,  kurumsal şirketlerin ve özel sermaye fonlarının birleşme ve satın alma işlemlerine hızla artan ilgisidir. Dünya üzerinde  şirket birleşmeleri ve satın alma işlemlerinin son 10 yılını incelersek  hacminde önemli ölçüde artış bulunmakla beraber satın alma fiyatı beklenti değerinin birçok satın alma işleminde istenildiği gibi elde edilemediği gözlemlenmiştir.

Global  birleşme ve satınalmalardaki hızlı artış, şirketlerin ve özel sermaye fonlarının finansal, operasyonel analizlerini kapsayan çalışmalarıda beraberinde arttırmıştır. Alfa Yatırım olarak müşterimizin birleşme ve satın alma işlemlerindeki başarılı sonuç alma hedefi ile  satın alma sürecinde karşılaşılabilenecek her türlü problemi giderecek bütüncül stratejik hizmetleri sunmaktayız.

Şirket birleşme ve satın almalarında kazancı maksimize etmeye yardımcı olmak için müşterilerimize finansal ve operasyonel analiz hizmetleri vermekteyiz. Kendi konusunda uzman danışmanlarımızla, entegre analiz raporları hazırlayarak müşterilerimizin daha sağlıklı bir değerlendirme yapmasına destek olmaktayız.

Alfa Yatırım  uzman kadrosuyla, Yöneticilerinin 10 yılı aşan deneyimleri ile  kıdemli uzmanlarımız projenin en başından itibaren işin içine dahil olmakta ve bu sayede birleşme ve satınalma işlemlerinde oluşabilecek potansiyel her sorun daha  sürecin ilk  aşamalarında tesbit edilmekte ve böylelikle süreç en doğru şekilde yönetilmektedir.

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Satıcı şirketler satışa konu şirketleri için olasımaksimum kazancı elde etmekte genellikle başarılı değillerdir. Bunun en önemli nedenlerinden biri genellikle satış projesine şirketin yeterli şekilde hazır olmamasıdır.

Satıcı tarafı için M&A Analiz çalışmaları daha satış sürecinin en başında, potansiyel alıcılarla temastan çok daha önce yaptırılır. Alfa Yatırım 'nın süreçteki en önemli katkılarından biride potansiyel bir alıcı gözünden satın alma sürecinde ortaya çıkabilecek tüm kritik konuların ve sonucu etkileyebilecek tüm konularını analiz etmesidir.

Bu bahsedilen konuların potansiyel alıcı tarafından müzakere sürecinde pazarlık konusu olarak kullanılacak olması , satıcı tarafını temsilen hareket eden Alfa Yatırım'nın olası sorunlar oluşmadan tesbiti ve düzeltici faaliyetler ile bunlara çözüm oluşturulması hedeflenmektedir. Bahsi geçen sürecin sonunda Alfa Yatırım olarak başarılı bir teklif ile Şirket'e değer ve fayda yaratmaktadır.

Satıcı Tarafta M&A işlemi hakkında

• Potansiyel bir alıcının gözünden şirketinizle ilgili tüm riskleri ve avantajları analiz edilecektir

• Bu kontrollü süreç yönetimi potansiyel alıcıların tekliflerini maksimize edecektir

• Sürecin yönetilmesi potansiyel alıcının gereksiz soru ve cevaplarla zaman kaybetmesini önleyecektir

• Sürecin ve zamanın doğru kullanımı eksiksiz ve doğru bilgi setlerinin hazırlanılması sağlanacaktır

• Satılacak şirket hakkında açık ve en önemlisi tarafsız bir rapor sunacaktır

• Bu hazırlıklar müzakerenin başarısını ve sonrasında hisse alım sözleşmesinin eksiksiz hazırlanmasında yardımcı olacaktır.

Satıcı Taraf Danışmanlığında Alfa Yatırım aşağıdaki hizmetleri vermektedir :

• Satıcı adına bilgi odasının hazırlanması ve analizinin yapılması

• Potansiyel yatırımcıların olası soru ve analizleri düşünülerek bir bilgi seti hazırlanması

• Oluşacak potansiyel riskleri belirleyerek bunlara önerilecek çözümlerin geliştirilmesi

• Yönetimin yorucu olan bu süreçte ilgi ve dikkatini devam ettirecek bir pisikolojik destek hizmeti vermektedir.

• Satıcıya yalnızca finansal anlamda değil aynı zamanda ortaklık anlaşmasının oluşturulmasında ve vergisel hususlarda da hukuk grubuna yardımcı olunması.

Alıcı Taraf Danışmanlığı

Birleşme veya satın alma sürecinde asıl amaç, satın alınacak hedef şirketin bilgilerini en detayda inceleyerek kritik hususları tespit etmek, söz konusu şirket ile ilgili olan finansal, ticari, operasyonel ve stratejik analizleri yaparak alici ve satıcı tarafı aynı potada eritilerek ortak bir dil oluşturmayı hedeflemektedir.

Birleşme veya satın alma sürecinde uzmanlığımız ve bilgi birikimimizle şirketinizin ihtiyaç ve beklentilerini gözetip uygun kapsamı belirler ve teknik analizlerimizle hedef şirketle ilgili fırsat , risk ve zayıflıkları da tespit ederek bunun matematik modellerini hazırlayarak olası tüm analizlere hazır hale getiririz.

Birleşme veya satın alma sürecinde , sadece finansal analizler ile sınırlı kalmayıp öncelikle hedef şirketi ve sektör ve sektör içinde şirketi iyi anladıktan sonra mali tahlillleri yapmaktaır. Bu bahsi geçen yöntem finansal konuların yanı sıra ticari detayların da eksiksiz tespit edilmesine sebep olacaktır.

Analiz ve çalışmalarımızda müzakereye ait konularının dışında, hisse satın alma sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken konular ile hedefteki satın alınacak şirkette geleceğe dönük performansın iyileştirilip satın alan şirket içinde olabilecek en yüksek değerin yaratılmasına yardımcı olacak konulara odaklanılır.

Bir birleşme ve satın alma projelerinin sonuçta başarı ile bitirilebilmesi için teknik danışmanlar ,hukuk danışmanları gibi farklı uzmanlıklara sahip danışmanlardan oluşan uzmanların harmonik bir şekilde çalışması çok önemlidir. Alfa Yatırım olarak özellikle bu koordinasyon konusunda yüksek deneyim sahibiyiz.