Proje Finansmanı, kreditörlerin projenin yaratacağı nakit akışı ve kar ile sağlanan finansmanı öngörülen vadelerde geri ödemesini beklediği ve mevcut varlıklarını kendi içinde oluşturulacak krediye teminat olarak değerlendirdiği bir finansman yöntemidir.

Proje Finansmanı aşamaları ise şöyledir;

• Projenin fizibilite raporunun hazırlanması ve yatırımın yapılabilir olup olmadığının belirlenmesi

• Yatırım için gerekli olan yabancı kaynak ve özsermaye miktarının belirlenmesi

• Yeni yatırım projelerine yatırımcı olarak katılabilecek potansiyel yatırımcıların belirlenmesi ve projenin bu yatırımcılara tanıtımının yapılması

• Proje ile ilgilenen yatırımcılar ile kredi veren kuruluşa temlik edilebilecek uzun vadeli kira kontratının yapılması

• Proje sahibinin kredi veren kuruluşa verebileceği teminatların belirlenmesi ve analizinin yapılması

• Yapılan kira kontratları ve garanti verilecek teminatların belirlenmesi ile birlikte yurtiçi ve yurtdışı kreditörler ile gorüşmelerin yapılması ve proje için en uygun kredinin temin edilmesi

• Proje sahibine kullanılacak kredi için gerekli olan yasal dökümantasyonların hazırlanması için danışmanlık hizmeti verilmesi

Alfa Yatırım , uzman kadrosu ile projenin ön incelemesini yaparak değerlendirme sonuçlarını müşterisi ile paylaşır. Teknik fizibilitelerin incelenmesi, senaryo analizlerinin yapılması, sektör analizi ve nakit akış projeksiyonlarının oluşturulması ile finansman ihtiyacının tutar ve vadelerinin belirlenmesini içeren proje raporunu hazırlayan Alfa Yatırım bu sayede müşterilerine yatırıma en uygun finansman sağlanması konusunda hizmet vermektedir.