Alfa Yatırım, uluslararası standartlara uygun şirket değerlemesi konusunda Yüksek uzmanlığa sahiptir. Şirket değerlemesi yapmak sadece elde edilen rakamların analizi şeklinde yapılan bir çalışma değil aynı zamanda piyasa dinamikleri, fırsatları, sahip olunan bilgi ve teknoloji gibi sadece o firmaya özel rakamsal olmayan bilgiler de şirket değerlemesinde kullanılmaktadır. Şirketleri doğru değerleyebilmek ortaklık ve birleşme süreci için kilit önem taşımaktadır.

Alfa Yatırım, Net Varlık, İndirgenmiş Nakit Akımları, Piyasa Çarpanları (şirket değerini halka arzlar ve piyasada gerçekleşmiş olan şirket birleşme ve devralma işlemleri ile kıyaslama temeline dayanır. Alfa Yatırım güçlü uluslararası networkü ile son 10 yıl içerisinde gerçekleşmiş sektörel olarak tasnif edilmiş binlerce şirket evliliğine ait update verileri analiz ederek, şirketin ciro ve FAVÖK çarpanlarını değerlemesini yaptığı firmaya uyarlamaktadır.) methodları ve uluslararası standartlara göre kabul görmüş değerleme yöntemlerini kullanmakta ve tüm sonuçları yapılacak işlemin doğrultusunda bir potada eriterek en doğru piyasa değerine ulaşmaktadır.

Şirket Değerleme konusunda, Alfa Yatırım'ın asıl farkı yaratan katma değeri mevcut ham verilerin en doğru potada eritebilme tecrübesidir.