Günümüz rekabet ortamında şirketlerin etkin ve başarılı bir finansal yönetim yapabilmesi doğru bir CFO ‘nun istihdam edilmesi ve paralelinde kurulacak ekip sistemlerin kurulması ile mümkündür.

Özellikle hızlı büyüyen orta ölçekli şirketler genellikle rekabetçi ve yetkin bir CFO ‘yu istihdam edebilmesi ve paralel sitem ve ekipleri kurabilmesi, aynı zamanda operasyonel ve stratejik büyüme karşılığında ekip ve sistemlerin hızlı adaptasyon ihtiyacı şirketlere oldukça yüksek maliyetlerle karşılaşmasına ve büyümeye paralel bir hızla yapılanamama sorunlarına neden olomaktadır.

Alfa Yatırım sahip olduğu tecrübeli ve yetkin CFO kadrosu ve denenmiş ve verimli yönetim sistemleri ile şirketlere CFO hizmetlerini out source olarak erişilebilir bir maliyetle sunmakta ve şirkete özel etkin çözümler üretmektedir.

Böylelikle Alfa Yatırım yüksek profilli bu hizmetleri ile şirket gelişim ve büyümesine bu pratik hizmeti ile destek olmaktadır.